برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فستیوال با شبکه خدمات نوآوری بومرنگ( کارگزار تبادل فناوری) با شماره های 88398563 و  02188398543 تماس حاصل نمایید.

در خصوص هر گونه سوال در ارتباط با سایت فستیوال (فرآیند ثبت نام) با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

تلفن:88747793،88747632،88747836  ،88747884-021 داخلی 412 (خانم مهندس متین)


Refresh Code